zo 13.11.16

11:00

Cornel Bierens
De handgezaagde ziel

PRIVATE TAG SESSIES
lezing

De Nederlandse kunstenaar/schrijver Cornel Bierens (NRC, De Groene Amsterdammer, Metropolis M, De Witte Raaf) schreef een fantastisch essay over ‘de terugkeer van ambachtelijkheid in de kunst’ in de boekenreeks van het Mondriaan Fonds. Dit sluit naadloos aan bij de thematiek van onze tentoonstelling Private Tag die ‘de hand van de kunstenaar’ vooropstelt. Bierens komt een uitgebreide lezing geven over dit onderwerp: hoe het ambacht evolueerde in de kunst, met accurate visuals om zijn betoog te ondersteunen. Hij gooit conceptualisering in de actuele kunst niet weg, maar verbindt ambacht en idee.