za 12.03.16

20:30

Kinderen van de Zee

Literair programma

Oostende heeft een grote aantrekkingskracht op schrijvers en kunstenaars, met de zee als grootste inspirator en muze. Voor de één is inspiratie de eindeloosheid van het water, voor de ander de uitgestrektheid van stranden, of meer specifiek: het gevoel van Engeland aan de overkant, de bedrijvigheid van de visserij, onze lokale geschiedenis, de dieren van de zee, en ga zo maar door…

In een avondvullend programma vragen we ons luidop af: wat hebben we met de zee ? We vragen het aan schrijvers, een visser en een fotograaf. In een programma van woord, beeld en muziek zullen ze voorlezen en ingaan op de vragen van de ‘aangespoelde’ presentator-televisiemaker Martin Heylen.

Zijn te gast:

Stephan Vanfleteren (fotograaf en schrijver van Visscherskoppen)

Marnix Verleene (beroepsvisser op zee en dagboekschrijver)

Geert Cyriel Tavernier (dichter van de cylcus Het Zweet van de Zee) met multi-instrumentalist Luiz Marquèz

Lara Taveirne (auteur van De Kinderen van Calais over liefde en verlies aan de Noord-Franse kust)

Joke van Leeuwen (auteur van de roman De Onervarenen over alles achterlaten en emigreren naar de andere kant van de wereld)

Oek de Jong (auteur van het veelbekroonde, naoorlogse epos Pier en Oceaan, de geschiedenis van een familie en die van het Hollands water ineen)

Met filmbeelden van Henri Stork en foto’s van Stephan Vanfleteren.

Muzikale omkadering door Johannes Verschaeve (The Van Jets) en Serge Feys