do 24.04.14

20:00

Pecha Kucha night

DE STAD ALS EEN DUURZAAM LABORATORIUM

Pecha Kucha is een concept, gelanceerd door twee architecten in Tokyo, waarbij sprekers aan de hand van 20 beelden hun verhaal brengen. Elk beeld wordt maar 20 seconden getoond. Samen is dat dus 6 minuten, 40 seconden. Zo krijgt de toeschouwer in uptempo originele presentaties en ontstaan er nieuwe, onvermoede verbanden. Het netwerkmoment achteraf is een spontaan maar wezenlijk element van dit format.

In deze editie van VUB/Crosstalks buigen we ons over de stad als een duurzaam laboratorium. Mensen, dingen, ideeën en technologie beïnvloeden elkaar voortdurend, dat is de loop van de industriële geschiedenis. Maar wat zijn anno 2013 de kritische succesfactoren van echte innovatie? Het lijkt pas dat we met recht en rede het begrip ‘innovatie’ kunnen gebruiken als de noties duurzaam, ecologisch en sociaal erin vervat zijn. Meer dan ooit zijn steden knooppunten van waaruit duurzame, lokale en genereuze projecten een voortrekkersrol spelen.
In dit programma nodigden we personen uit die hun specifiek vernieuwend project komen toelichten:
Hans Dewitte (kleinVerhaal vzw, Oostende)
Peter Wollaert (Café de Fiennes, Brussel)
Laure Martroye (Duurzaamheidsambtenaar, Stad Oostende)
Maarten Van Acker (Universiteit Antwerpen)
Irma Firma (kunstenaarsorganisatie, Brussel)
Bie Vancraeynest (Jeugdhuis Chicago, Brussel)
Kathy Belpaeme (Biopluktuin Oostende)
Mieke Vanhuyse (Re-Vive)
Marc Martens (docent stedenbouw en masterplanning VUB – ba-p planning – Oostende Werft)

i.s.m. VUB-CROSSTALKS & Oostende Werft