HUISREGELS

  • De voorstellingen starten stipt op het aangegeven uur.
  • De deuren gaan steeds open 1 uur voor aanvang activiteit, behalve waar anders aangeduid
  • De zitplaatsen zijn ongenummerd; het is dus aangewezen om zeker een kwartier op voorhand aanwezig te zijn.
  • Laatkomers worden enkel toegelaten wanneer het mogelijk is en dit tijdens een eventuele onderbreking. De toegang tot de voorstelling kan echter niet worden gegarandeerd en tickets van laatkomers worden niet terugbetaald.
  • Gereserveerde, niet afgehaalde tickets worden doorverkocht vanaf 10 minuten voor het medegedeelde aanvangsuur van de voorstelling.
  • Tickets worden alleen terugbetaald wanneer een voorstelling wordt afgelast.
  • De voorverkoop wordt afgesloten: voor middag- en avondactiviteiten om 12u op de dag zelf, voor ochtendactiviteiten om 17u de dag voordien