vr 16.10.15

20:00

Rechts is waar de duim links staat

BOEKVOORSTELLING: RECHTS IS WAAR DE DUIM LINKS STAAT – JOSE VANDEKERCKHOVE

33 tinten taal: beschouwingen over het taalgebruik

Taal is een stukje identiteit. Mensen zijn geboeid door wat ze horen, lezen, schrijven en zeggen. Ze zijn doorgaans ook benieuwd naar de systematiek achter communicatie. Die interesse is breed: ze staat los van leeftijd, gender, sociale achtergrond …
Aan de hand van 33 badinerende ‘Tinten Taal’ creëert auteur José Vandekerckhove verwondering bij de lezer, toont het onbekende achter het bekende, ontrafelt de samenhang tussen ogenschijnlijk losse puzzelstukken van het Nederlands. 

Elk van de 33 hoofdstukken van Rechts is waar de duim links staat vertrekt vanuit een beschouwende, verhalende of anekdotische intro, gaat over in een speels en onderhoudend middenstuk en mondt uit in een pointe en een leuke of concluderende uitleiding.

Alle domeinen van de taalkunde komen aan bod. Het gebruik van taalkundige terminologie wordt met opzet zeer beperkt gehouden. Vandekerckhove vermijdt waar het kan de leesruis die vaktaal vaak met zich meebrengt. Voor wie toch wat meer met taalkundige terminologie vertrouwd wil raken, wordt elk hoofdstuk gevolgd door de rubriek ‘Tint Plus’.