za 10.08.13

21:00

SECOND DATE

In het kader van Dansand! 2012 brachten danseres Charlotte Vanden Eynde en pianist Christian Mendoza een unieke improvisatie op het strand van Oostende, onder de noemer First Date. Het was een eerste artistieke ontmoeting tussen beide artiesten waarbij dans en muziek als evenwaardige partners met elkaar in dialoog gingen. Ze lieten zich inspireren door de impact van de omgeving en stelden zich de vraag: ‘Welke kracht gaat er uit van een ‘levende’ omgeving?’. En ook: ‘Hoe kan het lichaam zich verhouden tot een ruimte zoals het strand en de zee? Welke invloed heeftdat op het zelfbeeld en het bewustzijn van het lichaam?’.

Ze hernemen deze performance tijdens TAZ op het strand vlak voor Vrijstaat O.

“Het duo bewees dat improviseren synoniem is (kan zijn) voor elkaar inspireren en voor meesterlijk spelen met de prikkels uit de omgeving(…).” (Knack.be)

Charlotte Vanden Eynde is danseres, choreografe, actrice en videokunstenares. Ze creëert eigenzinnige choreografieën en performances, waarin het lichaam op een zeer beeldende en sensitieve manier centraal staat.

Christian Mendoza is (jazz)pianist en componist. Hij speelde bij Lady Linn & Her Magnificent Seven en leidt nu zijn eigen Christian Mendoza Group, waarin hij diverse stijlen binnen, maar evengoed buiten de jazz exploreert.

VAN/MET: Charlotte Vanden Eynde, Christian Mendoza.