za 12.09.15

11:00

Over Troost en Verzet – Stroom stadsklas Oostende

Learning by Doing – Landlopen met gids Hans Jungerius (ontdekkingsreiziger) 

Zaterdag 12 september van 11:00 tot 17:30

Stroom Den Haag is een toonaangevend kenniscentrum voor architectuur en nieuwe stedelijkheid. In hun activiteitenaanbod is De Stadsklas een nieuw, intensief en onorthodox programma
voor ‘ruimteveranderaars’ zoals architecten, stedenbouwers, ontwerpers, kunstenaars, onderzoekers, ondernemers of eender wie met een bepaalde expertise of interesse.

Ditmaal is het ‘canvas’ de stad Oostende, waar we ruim een halve dag onderweg zijn. Gids Hans Jungerius zoekt als ontdekkingsreiziger naar verborgen verhalen die schuilgaan achter de manier waarop wij de wereld om ons heen vormgeven en gebruiken. In Oostende neemt hij de deelnemers aan de Stadsklas mee langs ongebruikelijke plekken in de stad.

Gids Hans Jungerius wijdt deelnemers aan deze stadsklas in in de vaardigheid van het landlopen: langzaam en ogenschijnlijk doelloos rondlopen, onderwijl speurend en stuitend op sporen die ons confronteren met veranderende opvattingen over onze omgeving. De sporen getuigen van genadeloos optimisme, onachtzaamheid, politieke ambities, ijdelheid, scheppingswaan en andere menselijke (on)deugden. We maken een reis door de tijd en ervaren hoe betrekkelijk visies op ruimte, stad en landschap zijn. Soms is dat confronterend, soms hilarisch maar meestal verrassend en leerzaam.

Centraal in deze wonderlijke expeditie staat de wijze waarop de Aboriginals hun omgeving interpreteren. We gaan proberen Oostende door hun ogen te bekijken en bezoeken zélfs de Vlaamse versie van Ayers Rock; de bekende en heilige rode zandsteenberg in het midden van Australië. Voor de Aboriginals is het hele landschap bezield en nauw verweven met voorouderverering, mythes en scheppingsverhalen. De verhalen van sporen in het landschap vormen voor hen een belangrijke manier van oriëntatie. Tjukurpa (Droomtijd) noemen ze dat. Het fundamentele beginsel van deze Droomtijd is dat mensen en het landschap onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ik ben er van overtuigd dat dit niet alleen voor Australië en de Aboriginals geldt maar voor iedereen en elke plek.

Volgens de Aboriginals reisde in de Droomtijd grote voorouderlijke wezens door het hele land voor het uitvoeren van opmerkelijke prestaties van schepping en vernietiging. Zijn vormden het ​​landschap zoals we dat vandaag kennen. Het landschap van de Lage Landen vormt een staalkaart van veranderende mens- en wereldbeelden van voorgaande generaties. De sporen van ingrepen uit het verleden en heden bieden ons mogelijk een doorkijkje naar de toekomst.

Stadsklas is een initiatief van Stroom Den Haag i.s.m. Vrijstaat O., Willemijn Lofvers, Hans Venhuizen en Tim Devos. Het programma wordt ondersteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Deze editie kwam tot stand met de steun van het Vlaams-Nederlands huis deBuren.

De Stroom Stadsklas kadert in de Research Residency Oostende: Troost en Verzet. (13 – 18 september) Een zesdaags residentieproject waarbij een internationale groep van kunstenaars, onderzoekers, denkers, activisten en architecten kennis en praktijken rond pertinente maatschappelijke issues ontwikkelen in relatie tot mens en kunst.

Vrijstaat O., Zeedijk – fiets meebrengen!

Er zijn kunnen slechts 20 personen deelnemen, dus snel zijn is de boodschap.

Organisatie Research Residency Oostende: Vrijstaat O. i.s.m. Beaufort Buiten de Grenzen, Stroom Den Haag en deBuren. Met de steun van de Provincie West-Vlaanderen.

logo'sRRO3LR