VRIJSTAAT O.

Vrijstaat O. werd in 2010 erkend als nieuw kunstencentrum en het enige aan zee. Het kunstencentrum Vrijstaat O. wil zich in het landschap onderscheiden door zelfgecreëerde formules, die zich in de specifieke constellatie van Oostende stad aan zee, te water, te land, te lucht konden afspelen met een maximaal gebruik van de openbare ruimte.

Elk van deze formules is interdisciplinair opgebouwd uit een verbinding van podium, muziek, beeldende kunst en literatuur. Deze projecten kunnen zich beroepen op een (inter)nationale aantrekkingskracht. Parallel heeft Vrijstaat O. een transversaal luik voor kinderen, ingebed in haar weekendwerking en in grotere projecten onder de noemer Kinderstaat O.

Los van zijn projectmatige werking ziet Vrijstaat O. zijn vaste ruimte op de zeedijk als een artistieke ontmoetingsplaats met een lage drempel én een open cultuurhuis met podiumactiviteiten (muziek, letteren en debat, de formule voor kinderen OxO) als een vast referentiepunt.

KAAP: FUSIE VRIJSTAAT O. & DE WERF

Op 1 januari 2017 smolt Vrijstaat O. samen met kunstencentrum De Werf uit Brugge tot een nieuw kunstencentrum: KAAP.

Beide kunstencentra dienden op 1 oktober een gezamenlijk subsidiedossier in bij de Vlaamse Overheid en ontvangen een structurele erkenning binnen het nieuwe Kunstendecreet voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021.

Als groot kunstencentrum wil KAAP in Brugge en Oostende een ankerpunt zijn binnen de jazz, podiumkunsten, beeldende kunst en literatuur op nationaal en internationaal vlak. De gefusioneerde werking gaat uit van een integrale benadering van kunstenaars en daagt tegelijk samen met hen de specifieke identiteit van Brugge en Oostende uit. Ze creëert ruimte om te onderzoeken, te creëren, te presenteren en te verbinden over de disciplines heen.

KAAP vertrekt vanuit vier vaste ‘uitvalsbasissen’ waar gewerkt, getoond en geresideerd wordt: De Werf en de Groenplaats in Brugge, de ruimte van Vrijstaat O. op de zeedijk en de nieuwe residentieplek voor beeldende kunst Freestate Raversyde.

Meer weten over Kaap? www.kaap.be