MISSIE

Kunstencentrum Vrijstaat O. ontwikkelt nieuwe artistieke concepten over de disciplines heen. Vrijstaat O. schept ruimte om te reflecteren, te creëren en te presenteren temidden van het openbare leven: nomadisch in zijn werking, open voor nieuwe publieken en nieuwsgierig naar de kunst van morgen. Vrijstaat O. staat voor durf, kwaliteit, integriteit en transparantie op artistiek en op zakelijk vlak.