zo 13.04.14

11:00

Zeedijk 10 #6: Philippe Van Parijs

Opgelet! Dit gesprek vindt plaats in bibliotheek Kris Lambert
(Wellingtonstraat 7, zaal Forum)

De succesvolle reeks ˇZeedijk 10ˇ (i.s.m. deBuren) buigt zich over gebieden in crisis, in deze editie gaan we in op ‘de stad/stedelijkheid’ met Brussel als laboratorium. We nodigen een kenner terzake uit die het onderwerp dissecteert, waarna die aanschuift voor een diepte­interview.

Philippe Van Parijs is filo­soof, econoom en Brusselaar. Als hoogleraar is hij verbon­den aan de universiteiten van Louvain­-la-Neuve (Hoover­ leerstoel voor economische en sociale ethiek), Leuven en Oxford (Rechtsfaculteit) en hij doceerde jarenlang filosofie aan Harvard University. Zijn academische verdiensten zag hij bekroond met de Franquiprijs en de Arkprijs van het Vrije Woord voor zijn publicaties.
Hij neemt bewust stelling in het maatschap­pelijk debat, zoals in zijn pleidooi voor meertaligheid en een vast basiskomen. In het geval van Brussel ging hij ook over tot actie door ‘sit ins’ te organiseren op te drukke plaatsen: ‘Picnic the Streets’.
Wat zijn de uitdagingen van de stad anno 2014? Wat is de specifieke context van onze hoofdstad? Journalist en gebo­ren Brusselaar Gui Polspoel is de interviewer.