zo 22.11.15

11:00

Zeedijk 10: Francine Mestrum

We gaan in gesprek met Francine Mestrum over sociale zekerheid in mondiaal perspectief. Zij is doctor in de sociale wetenschappen (RUG), gespecialiseerd in de ontwikkelingsproblematiek, en dan vooral in het onderzoek naar armoede, ontwikkeling en internationale organisaties.

Vijf miljard mensen hebben weinig tot zelfs helemaal geen sociale bescherming. Ook in Europa zet de crisis de sociale zekerheid onder druk. Zonder sociale bescherming wordt het leven als het ware een loterij. Nochtans moet 75% van de werknemers ter wereld het stellen zonder enige vorm van sociale bijstand of verzekering. In Europa dreigt een afkalving van dit systeem, maar ook in vele landen in het Zuiden, waar er eerst sprake was van een inhaalbeweging, is de trend er nu een van afbouw. 11.11.11 plaatst de sociale bescherming in een mondiaal perspectief van internationale solidariteit, en dat is niet zomaar. Of is dit een logische trend? Journalist Gui Polspoel neemt de problematiek mee onder de loupe.

In samenwerking met deBuren, 11.11.11, SROS en Vorming Plus