zo 19.04.15

11:00

Zeedijk 10: Ton Lemaire

In de reeks ‘Zeedijk 10’ hebben we het telkens over een domein in crisis in de maatschappij, hoe een expert terzake daarover denkt en die een alternatief voorstelt.

Ton Lemaire is een gewaardeerd schrijver, antropoloog en cultuurfilosoof. Het belangrijkste thema in zijn werk is het samenspel van sociale en ecologische problemen in de wereld als gevolg van het streven naar almaar meer welvaart. Dat was al zo in zijn eerste mythische boek Filosofie van het Landschap (1970). In De val van Prometheus (2010) ontleedt hij systematisch de negatieve keerzijden van dat vooruitgangsstreven met een pleidooi voor een andere, meer spirituele oriëntatie op de wereld. Zonet kwam een bundel met persoonlijke bedenkingen in proza uit, Mettertijd.  Schrijver-journalist Mark Schaevers (Humo) houdt zijn vragenlijstje klaar.